नवजात बाळामध्ये बेंबीवर गाठ | Umblical granuloma in newborn baby

umblical granuloma in newborn baby

बाळ जन्माला आल्यावर काही वेळेस बाळाच्या बेंबीवर अम्बलाइकल ग्रॅनुलोमा (umblical granuloma in newborn baby) तयार होत असतो. चला तर मग जाणून घेऊया …

Read more

10 टिप्स नवजात बाळ रडत असेल तर | Best Crying Newborn Care

crying newborn care

घरामघ्ये लहान बाळ जन्माला आले की, घरातील सर्व मंडळी आनंदी असतात व नवजात बाळाची काळजी घेत असतात, पण बाळ जेव्हा जास्त रडण्यास …

Read more

लहान बाळांमध्ये डायपर रॅश झाल्यावर घेण्यात येणारी काळजी | Diaper rash in Children in Marathi

diaper rash in children in marathi

बाळ जन्माला आले की आई-वडील बाळाच्या तब्येतीची खूप काळजी घेतात. तरी पण काही वेळेस काही गोष्टी नकळत बाळाला होऊन जातात, त्यातले एक म्हणजे …

Read more

लहान मुलांमध्ये गळू(अब्सेस) | Abscess in Children in marathi

abscess in children in marathi

लहान मुलांमध्ये (अब्सेस) गळू (abscess in children in marathi) होणे ही खूप सामान्य समस्या आहे. कारण बऱ्याचदा मुले खेळत असताना त्यांना कुठेतरी जखम …

Read more

नवजात बाळांमध्ये क्रॅडल कॅप | Cradle Cap in Marathi

cradle cap in marathi

घरात नवीन बाळ जन्माला आले की काही बाळांमध्ये टाळूवर पापडी (Cradle cap)दिसून येत असते., घरातील सर्वजण त्या बाळाची नीट काळजी घेतात तरी …

Read more

Effective care of Dengue Fever in children in Marathiलहान मुलांमध्ये डेंग्यू झाल्यावर घेण्याची काळजी

dengue fever in children in marathi

डेंग्यू (Dengue Fever in children in Marathi) हा विषाणूजन्य आजार असून तो एडिस या डासांमुळे पसरत असतो. डेंग्यू या आजाराचा रुग्ण सर्वप्रथम …

Read more