आपल्या मुलाला अधिक फळ व पालेभाज्या कशा खाऊ घालाव्यात

aaplya mulala ashik fal v palebhajya kashya khavu ghalavyat

एका अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे कि पालकांसोबत जेवण केल्याने लहान मुले जेवणासोबत फळे व भाज्या जास्त प्रमाणात खात असतात. एका प्रयोगात …

Read more

लहान मुलांमध्ये वाफ देण्याचे फायदे | Nebulisation in Marathi

nebulisation in marathi

लहान मुलांना सर्दी झाली की बऱ्याचदा वाफ दिल्याने (Nebulisation in marathi) त्यांचे बंद नाक मोकळे होते व त्यांची चिडचिड कमी होत असते …

Read more

लहान मुलांचा हेल्थ इन्शुरन्स का काढावा | Importance of Health Insurance in Marathi

health insurance in marathi

लहान मुलांचा हेल्थ इन्शुरन्स (Health insurance in marathi) काढणे हे आपण क्वचितच ऐकले असेल कारण आपल्याला वाटते की मोठा आजार हा फक्त …

Read more

नवजात बाळाला होणाऱ्या ७ प्रकारच्या इजा| Birth injury in Marathi

birth injury in marathi

नवजात बाळ जेव्हा जन्माला येत असते त्यावेळेस नवजात बाळामध्ये जन्ममार्गात असतांना त्यांना इजा ( Birth Injury in Marathi) होऊ शकते. अश्या वेळेस …

Read more

गोटी भोवती पीळ पडल्यास काय करावे | Testicular torsion in marathi

testicular torsion in marathi

लहान मुलांमध्ये गोटी भोवती पीळ पडणे (Testicular torsion in marathi) ही एक प्रकारची धोक्याची घंटा असते. गोटी म्हणजे मुलाचे अंडाशय(टेस्टीस). परंतु बऱ्याचदा …

Read more

नवजात बाळांमध्ये सरफॅक्टंट थेरपी | Surfactant Therapy in Marathi

surfactant therapy in marathi

Surfactant Therapy in Marathi : नवजात बाळ कमी दिवसाचे जन्माला आले की त्याला सरफॅक्टंट थेरपीची गरज पडत असते. या मागचे कारण म्हणजे …

Read more

बाळाला जन्मतः शी ची जागा नसली तर काय करावे | Imperforte Anus in Marathi

imperforte anus in marathi

इम्परफोरेट अनुस (Imperforte Anus in Marathi) हा नवजात बाळांना जन्मतः असणारी गुदद्वाराची विकृती असते. सामान्यतः नवजात बाळांमध्ये मोठ्या आतड्यातून मल गुदाशयात व …

Read more

नवजात बाळांमध्ये उत्कृष्ट कांगारू मदर केयर | Kangaroo Mother Care in Marathi

kangaroo mother care in marathi

नवजात बाळांमध्ये कांगारू मदर केयर (Kangaroo Mother Care in Marathi) चा एक शस्त्र म्हणून वापर करण्यात येऊ शकतो. काही कुटुंबात कमी दिवसाचे …

Read more

सावधान जर नवजात बाळ जोराने उलटी करत असेल | Pyloric Stenosis in marathi

pyloric stenosis in marathi

कंजनायटल हायपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस (Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis in marathi) हा नवजात बाळांचा जठरातील पायलोरस या भागाचा आजार असतो. या आजाराची विशिष्ट …

Read more