लहान बाळांमध्ये डायपर रॅश झाल्यावर घेण्यात येणारी काळजी | Diaper Rash in Children in Marathi

diaper rash in children in marathi

बाळ जन्माला आले की आई-वडील बाळाच्या तब्येतीची खूप काळजी घेतात. तरी पण काही वेळेस काही गोष्टी नकळत बाळाला होऊन जातात, त्यातले एक म्हणजे …

Read more

लहान मुलांमध्ये गळू(अब्सेस) | Abscess in Children in marathi

abscess in children in marathi

लहान मुलांमध्ये (अब्सेस) गळू (abscess in children in marathi) होणे ही खूप सामान्य समस्या आहे. कारण बऱ्याचदा मुले खेळत असताना त्यांना कुठेतरी जखम …

Read more

नवजात बाळांमध्ये क्रॅडल कॅप | Cradle Cap in Marathi

cradle cap in marathi

घरात नवीन बाळ जन्माला आले की काही बाळांमध्ये टाळूवर पापडी (Cradle cap)दिसून येत असते., घरातील सर्वजण त्या बाळाची नीट काळजी घेतात तरी …

Read more